İşverenlerin Tehlike Sınıfına Göre İSG Yükümlülükleri Nelerdir ?

TEHLİKELİ / ÇOK TEHLİKELİ Sınıflarda; faaliyet gösteren işverenlerin 01 OCAK 2014 itibariyle çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, (Çok Tehlikeli Sınıflarda) Diğer Sağlık Personeli ve diğer İSG hizmetlerini almaları yükümlülüğü getirilmiştir. AZ TEHLİKELİ Sınıflarda faaliyet gösterenlerin ise 01 OCAK 2013 2013 itibariyle, tüm işverenlere ; Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planlarını hazırlamaları, Çalışanlarının İşe Giriş Sağlık Raporları, […]