Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

  • Rehberlik ve Danışmanlık
  • Sağlık Gözetimi
  • Eğitim ve Bilgilendirme
  • İlgili Birimlerle İşbirliği

cark-office-doctor