6331 sayılı iş kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre işveren – çalışan ilişkisi olan tüm iş yerlerinde risk analizi uygulaması zorunludur. Önlemek ödemekten daha ucuz ve insancıldır.

Risk analizi işletmede mevcut bulunan risklerin uzman gözüyle incelenerek olasılık ve şiddeti dikkate alınarak hangi sıraya göre hangi önlemlerin alınması gerektiğinin dökümante edilmesidir.

Risk analizi bireysel yapılabileceği gibi ekip çalışması ile de yapılabilmektedir. Bireysel risk analizi çalışmalarının daha kısa sürede sonuçlanması avantaj iken grup çalışmasında daha kapsamlı bir çalışma yapılabilmektedir.

Risk analiz hizmetleri Ortak sağlık güvenlik birimleri tarafından verilmektedir. ÇARK OSGB olarak bu konuda deneyimli kadromuz ile bu hizmeti vermekteyiz.