TEHLİKELİ / ÇOK TEHLİKELİ Sınıflarda; faaliyet gösteren işverenlerin 01 OCAK 2014 itibariyle çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, (Çok Tehlikeli Sınıflarda) Diğer Sağlık Personeli ve diğer İSG hizmetlerini almaları yükümlülüğü getirilmiştir.

AZ TEHLİKELİ Sınıflarda faaliyet gösterenlerin ise 01 OCAK 2013 2013 itibariyle, tüm işverenlere ;

  • Risk Değerlendirmesi,
  • Acil Durum Planlarını hazırlamaları,
  • Çalışanlarının İşe Giriş Sağlık Raporları,
  • Çalışanlarına yetkili OSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Eğitimi aldırmaları,
  • Az tehlikeli sınıfta olup; 50+ çalışanı olanların ise çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Hizmetlerini almaları yükümlülüğü getirilmiştir.