Skip to main content

İşverenlerin Tehlike Sınıfına Göre İSG Yükümlülükleri Nelerdir ?

İşverenlerin Tehlike Sınıfına Göre İSG Yükümlülükleri Nelerdir ?

TEHLİKELİ / ÇOK TEHLİKELİ Sınıflarda; faaliyet gösteren işverenlerin 01 OCAK 2014 itibariyle çalışanlarına sürekli İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, (Çok Tehlikeli Sınıflarda) Diğer Sağlık Personeli ve diğer İSG hizmetlerini almaları yükümlülüğü getirilmiştir. AZ TEHLİKELİ Sınıflarda faaliyet gösterenlerin ise 01 OCAK 2013 2013 itibariyle, tüm işverenlere ; Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planlarını hazırlamaları, Çalışanlarının İşe Giriş Sağlık Raporları, […]

İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İş Kazası Durumunda Yapılması Gerekenler

İş kazası durumunda yapılması gerekenler; 1.İşverenin yapması gerekenler 2.İşçinin yapması gerekenler 3.SGK kurumunca yapılması gerekenler İşçinin iş kazası geçirmesi durumunda İşverenin yapması gerekenler; İşveren, iş kazasına uğrayan sigortalıya, kurumca işe el konuncaya kadar, durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla yapılan ve belgelere dayanan masraflarla, yol paraları belgelendirilmeleri kaydı ile Kurum tarafından işverene ödenir. […]

OSGB’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

OSGB’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

OSGB’nin Sağladığı Avantajlar Nelerdir? Sakarya İş Güvenliği sektöründe faaliyet gösteren ve yasal yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı ÇARK OSGB tarafından yerine getirilecektir. İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğü OSGB tarafından sağlanacaktır. OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, […]

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. İsgb Nedir? İSGB; en az […]